Privātuma noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA IDEAL SERVICES (turpmāk IDEAL SERVICES dažādos locījumos) saviem klientiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām; (turpmāk arī dažādos locījumos) piedāvā automašīnu (turpmāk arī transportlīdzeklis) nomas pakalpojumu, kas tiek aktivizēti un lietoti mūsu vietnē www.myavis.ee /et/avisnow un mobilajā aplikācijā (turpmāk – pakalpojums).

Jūsu privātuma aizsardzība mums ir svarīga, sniedzot Pakalpojumus un vācot un izmantojot jūsu datus (tostarp jūsu personas datus). Tāpēc mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kāda veida personas datus mēs par jums vācam un kā mēs tos izmantojam. Privātuma politikas mērķis ir sniegt jums pārskatu par to, kā tiek izmantota jūsu personiskā informācija.

Jēdzieni

Lai labāk izprastu, mēs izskaidrojam konfidencialitātes politikā lietotos terminus.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016/679), kas ieviesta 2018. gada 25. maijā un ir tieši piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Mobilā lietojumprogramma ir lietojumprogrammatūra viedtālruņiem, planšetdatoriem un/vai citām mobilajām ierīcēm, ko var izmantot, lai rezervētu, atbloķētu, bloķētu un/vai veiktu citas programmatūras iespējotas darbības.

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz tās vārdu, personas kodu, atrašanās vietas informāciju, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām, fizioloģiskajām, ģenētiskajām, garīgajām, ekonomiskajām, kultūras vai sociālajām pazīmēm.

Personas datu apstrāde ir automatizēta vai neautomatizēta darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai to kolekcijām, piemēram, vākšana, dokumentēšana, sakārtošana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana un pārveidošana, vaicāšana, lasīšana, izmantošana, izpaušana, pārraidīšana, izplatīšana, saskaņošana,ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis ir struktūra, kas izlemj, kāpēc un kā personas dati tiek vākti un apstrādāti.

Pilnvarotais apstrādātājs ir struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

Noteikumi un nosacījumi ir mūsu pakalpojumu izmantošanas nosacījumi, kurus var atrast vietnē www.myavis.ee/et/userterms.

1. Atbildīgais
SIA IDEAL SERVICES
Reģistrācijas numurs: 40003447204
Adrese:Mārupes nov., Mārupes pag., Lidosta "Rīga", "Lidosta "Rīga" 10/1", LV-1053
E-pasta adrese: avisnow@avis.lv

2. Mūsu apkopoto un apstrādājamo personas datu veids, izmantošanas mērķis un juridiskais pamats

2.1 Fizisku personu pasūtītie pakalpojumi

Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam dažāda veida datus. Daži dati tiek vākti no jums personīgi, kad reģistrējaties kā pakalpojuma lietotājs (identifikācijas dati) vai dodat īpašu piekrišanu noteiktiem lietojumiem (mārketinga dati). Daži dati, izmantojot pakalpojumu, tiek apkopoti automātiski (lietošanas dati). Mēs varam arī iegūt datus (tostarp personas datus) no publiskiem avotiem, piemēram, uzņēmumu/tirdzniecības reģistriem, interneta un trešām pusēm, piemēram, noklusējuma reģistriem, lai analizētu jūsu fona un kredītinformāciju.

Identifikācijas dati
 • Vārds (vārds un uzvārds)
 • Mobilā tālruņa numurs
 • Epasta adrese
 • Pieteikšanās informācija: lietotājvārds un parole (parole tiek saglabāta šifrēta un nekad netiek rādīta kā teksts)
 • Autovadītāja apliecības numurs

Identifikācijas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

 • Lietotāja konta izveidošana un ievadīšana, lietotāja reģistrācija, pakalpojumu līguma (noteikumu) slēgšana. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Ar pakalpojumiem saistīta saziņa, piemēram, rēķinu izrakstīšana, lietotāju atbalsts, saziņa ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā daļa no mūsu Pakalpojumiem. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Mūsu kontu, aktīvu un saistību pārvaldīšana. Lietošanas juridiskais pamats parasti ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), bet dažos gadījumos tas var būt arī mūsu juridiskais pienākums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Datu aizsardzības regula), piemēram, saglabājot grāmatvedības dokumentu oriģinālus.
 • Transportlīdzekļu negadījumu vadība un nepieciešamības gadījumā informācijas nosūtīšana apdrošinātājiem. Lietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Maksājumu informācija
 • Maksājumu karšu datus (izdevējs, kartes īpašnieks, kartes numurs, kartes derīguma termiņš) maksājumu apstrādes un krāpšanas novēršanas nolūkos apstrādā un uzglabā trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs Stripe. Stripe ir neatkarīgs datu pārzinis, tāpēc, lūdzu, izlasiet tā privātuma politiku vietnē www.stripe.com/en-ee/privacy.
 • Informācija par pie mums iegādātajiem pakalpojumiem un jūsu veiktajiem maksājumiem
 • Dati par summām un konta atlikumu, kas pārskaitīti no trešās puses (piemēram, darba devēja) konta uz jūsu kontu (sistēmas maku).
Maksājumu datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats
 • Pakalpojumu sniegšana un jūsu lietotāja konta pārvaldīšana saskaņā ar Noteikumiem. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Mūsu kontu un aktīvu pārvaldīšana. Lietošanas juridiskais pamats parasti ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), bet dažos gadījumos tas var būt arī mūsu juridiskais pienākums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Datu aizsardzības regula), piemēram, saglabājot grāmatvedības dokumentu oriģinālus.
 • Atļaujot izmantot sistēmas maku kā pakalpojumu apmaksas veidu saskaņā ar noteikumiem. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Lietojuma dati
 • Jūsu pieteikšanās informācija
 • GPS dati
 • IP adrese
 • Akumulatora dati
 • Informācija uz transportlīdzekļa displejiem
 • Jūsu izmantotā transportlīdzekļa ātrums
 • Attālums, ko transportlīdzeklis nobraucis lietošanas laikā
 • Transportlīdzekļa/mobilās lietojumprogrammas ģenerētie dati, piemēram, atrašanās vieta, braukšanas stils, ātrums
 • Dati par to, kā izmantojat mūsu vietni, mobilo lietotni un transportlīdzekļus (tostarp braucienu un atrašanās vietu vēsturi)
 • Pārlūkprogrammas/mobilā tālruņa veids un versija
 • Jūsu preferenču iestatījumi
Lietošanas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats
 • Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar noteikumiem. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Servisa atbalsta nodrošināšana. Lietošanas juridiskais pamats ir nepieciešamība, kas izriet no līguma (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Pakalpojumu uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās statistikas veidošana un lietotāju datu (t.sk. nepilnību) analīze. Lietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
 • Mūsu aktīvu aizsardzība, izmantojot GPS datus, lai noteiktu mūsu transportlīdzekļu atrašanās vietu. Lietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Mārketinga dati
 • Informācija par to, vai esat piekritis mārketinga materiālu saņemšanai;
 • Informācija par jūsu mārketinga kanāla preferencēm (e-pasta adrese, mobilais tālrunis vai abi)
Mārketinga datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats
 • Mūsu pakalpojumu un produktu mārketings. Lietošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

2.2 Juridisku personu pasūtītie pakalpojumi

Ja mūsu pakalpojumi ir pasūtīti vai ja juridiska persona maksā par lietotāju (piem., pārskaitot līdzekļus lietotāja kontā/sistēmas makā), lai pakalpojumu varētu izmantot tās darbinieki vai klienti, mēs joprojām apkopojam un apstrādājam sadaļā aprakstītos datus. 2.1 par pakalpojumu faktiskajiem lietotājiem. Noslēdzot noteikumus ar katru lietotāju, mums ir tiešas attiecības ar lietotāju, un datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz to pašu juridisko pamatu, kas aprakstīts 2.1. sadaļā.

Juridisku personu gadījumā mēs ievācam arī šādus datus:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas kods;
 • PVN reģistrācijas numurs;
 • tās personas nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kura pārstāv juridisko personu (turpmāk – juridiskās personas pārstāvis) un kura ir atbildīga par līguma izpildi un pakalpojuma lietotāju pārvaldību.

Šajā gadījumā mēs apstrādājam juridiskās personas pārstāvja personas datus, lai sazinātos ar klientu (t.i. juridisko personu), lai sniegtu pakalpojumus ar klientu saskaņotā veidā. Juridiskais pamats tam ir mūsu likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) - mums ir jāsazinās ar juridisku personu, un, ja jūs darbojaties kā tās pārstāvis, mēs pieņemam, ka juridiskā persona ir informējusi jūs, ka esat iecelts par mūsu kontaktpersonu. Tādējādi intereses ir līdzsvarotas un mēs nenonākam pretrunā ar Jūsu interesēm, tiesībām vai brīvībām. Ja personas datu apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi. Ja iesniegsiet iebildumu, mēs par to informēsim mūsu klientu, aicinot viņu nozīmēt jaunu kontaktpersonu vai citādi komentēt jūsu iebildumus.

3. Jūsu datu kopīgošana

Mūsu uzņēmumā Jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem darbiniekiem, kuriem dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai (piekļuve nepieciešamības gadījumā). Ārpus Uzņēmuma mēs varam kopīgot jūsu datus ar šādām personām šādos apstākļos un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams:

 • mūsu pakalpojumu sniedzēji: jūsu datiem piekļūst personas, kas sniedz mums pakalpojumus un apstrādā jūsu datus mūsu vārdā (pilnvarotie apstrādātāji). Nosauktajām personām ir piekļuve tiktāl, cik tas nepieciešams iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanai. Šīs personas ir vietņu un mobilo lietojumprogrammu mitināšanas un uzturēšanas pakalpojumu, ar pakalpojumu saistīto norēķinu pakalpojumu un izstrādes pakalpojumu sniedzēji;
 • iestādes un valsts iestādes (piemēram, policija, tiesas, datu aizsardzības iestādes): mēs izpaudīsim jūsu datus tikai tad, ja un tādā apjomā, kāds mums ir juridiski noteikts;
 • trešās personas, kas iesaistītas tiesvedībā (piemēram, juridiskie un finanšu konsultanti): mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu datus, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu īpašumu un tiesības (tostarp nepieciešamo juridisko prasību iesniegšanai), lai nodrošinātu mūsu līgumu izpildi, lai aizsargātu sevi no trešo personu prasībām;
 • Trešās puses, kas saistītas ar biznesa darījumiem: mēs varam kopīgot jūsu datus ar trešajām personām biznesa darījuma ietvaros, piemēram, pārdodot uzņēmumu, emitējot jaunas akcijas investoriem vai pārdodot uzņēmuma darbību/aktīvus citam uzņēmumam. Mēs varam to darīt arī kopuzņēmuma, apvienošanās vai citas reorganizācijas gadījumā.

 

Parasti jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Ja ir nepieciešams pārsūtīt datus uz valstīm ārpus EEZ, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kas regulē datu pārsūtīšanu.

4. Personas datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā privātuma politikā aprakstītajiem apstrādes nolūkiem un obligāto tiesību aktu ievērošanai. Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu dažādu veidu personas datu glabāšanas periodu, ir šādi:

 • vai esat aktīvs klients vai nē - cik bieži izmantojat mūsu pakalpojumus vai kad pēdējo reizi nomājāt transportlīdzekli;
 • vai pastāv līgumsaistības vai juridiskas saistības, kas liek mums saglabāt datus noteiktu laika periodu;
 • vai ir izskatāma juridiska prasība saistībā ar to, ka esat no mums nomājis transportlīdzekli, vai kā citādi saistīts ar jūsu attiecībām ar mums, vai pastāv šādas prasības rašanās risks;
 • vai piemērojamajos tiesību aktos ir noteikts konkrēts glabāšanas termiņš;
 • kāds glabāšanas periods bija paredzēts datu sniegšanas laikā.

Turklāt mēs varam apstrādāt datus apkopotos vai anonimizētos datos, piemēram, analīzes un statistikas nolūkos un lai uzlabotu un attīstītu savus pakalpojumus.

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par savu personas datu uzglabāšanu, lūdzu, nosūtiet savu pieprasījumu uz Privātuma politikas 1.sadaļā norādīto e-pasta adresi.

5. Jūsu tiesības

 

Tiesības piekļūt datiem – jums ir tiesības zināt, kādus datus par jums glabājam.

Tiesības uz labošanu – jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības uz datu dzēšanu – jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu noteiktos apstākļos, tostarp, ja jūsu personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama, lai izpildītu mērķi, kuram tie tika vākti, vai ja jūsu personas datu apstrāde personas dati tika balstīti uz jūsu piekrišanu, un jūs vēlaties atsaukt savu piekrišanu, un jūsu personas datu apstrādei nav citu pamatu.

Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu – jums ir tiesības noteiktos apstākļos aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi uz noteiktu laiku (piemēram, ja esat iebildis pret datu apstrādi).

Tiesības iebilst – Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Ja jūs iebilstat, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ vai ka apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Saņemot minēto iebildumu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, nosūtiet savu pieprasījumu uz Privātuma politikas 1. sadaļā norādīto e-pasta adresi. Mēs paturam tiesības atbildēt uz jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā.

 

6. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

 

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par saviem personas datiem vai savu tiesību izmantošanu, varat sazināties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 1. sadaļā norādīto e-pasta adresi.

Ja konstatējat, ka jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai darba vieta vai iespējamais pārkāpums, neskarot nekādus citus administratīvus vai juridiskus līdzekļus. Latvijā attiecīgā uzraudzības iestāde ir Datu aizsardzības inspekcija.

7. Izmaiņas Privātuma politikā

Võime privaatsustingimusi vajaduse korral ühepoolselt muuta, eelkõige juhul, kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlustavad. Oluliste muudatuste korral teatame teile nendest ette. Privaatsustingimuste ajakohastatud ja kehtiva versiooniga on igal ajal võimalik tutvuda meie veebilehel www.myavis.ee/et/privaatsustingimused.