PAKALPOJUMU APRAKSTS

APKALPOŠANA APRAKSTS
Finansējums (nomas) Fiksēts nomas (līzinga) maksājums visam lietošanas.
AVIS administratīvie pakalpojumi AVIS administratīvie pakalpojumi -ietaupa laiku, atvieglo procesus, sniedz drošību un kontroli pār autoparku (automašīnām)
24/7 diennakts braucēju atbalsts Katrs automašīnas lietotājs ir nodrošināts ar AVIS servisa centra 24h telefona numuru, kas sniedz atbalstu 24h dienā, katru dienu, visu gadu nodrošinot prkatisku atbalstu un konsultē, kā rīkoties CSN vai automašīnas defektu gadījumā.
Tehnisko apkopju, remontdarbu un pakalpojumu administrēšana AVIS administrē un organizē tehniskās apkopes, remonta darbus un citus pakalpojumus. Sazinoties ar AVIS servisa centru, klients saņem tehnisko atbalstu un var pieteikt apkopes, remondarbus un citus pakalpojumu.
Rēķinu administrēšana Pilna piegādātāju (servisu) sniegto pakalpojumu rēķinu administrēšana: iekļaujot rēķina precizitātes pārbaudi (pārbaudot tā atbilstību pasūtītajiem pakalpojumiem un to cenām), nodrošinot visu rēķinu apvienošanu klientam vienā rēķinā uz mēneša bāzes par visām automašīnām un izvēlētajiem papildu pakalpojumiem.
Nobraukuma kontrole AVIS nodrošina nobraukuma kontroli, sekojot līdzi automašīnas aktuālajam nobraukumam un tā atbilstībai līgumā paredzētajam nobraukumam. Ja aktuālais nobraukums neatbilst paredzētajam, AVIS pēc saviem ieskatiem informē klientu un piedāvā atbilstošu risinājumu. Nobraukuma kontrole tiek nodrošināta balstoties uz automašīnai sniegto servisu pakalpojumu rēķiniem no piegādātājiem un/vai GPS sistēmām, ja tādas ir uzstādītas.
Atslēgu glabāšana AVIS glabā un, kad nepieciešams, izsniedz rezerves atslēgas komplektus.
Automašīnas pirkuma administrēšana AVIS nodrošina un organizē automašīnas pirkumu (finansēšanu) un tās reģistrāciju atbilstoši noteiktajām prasībām.
Automašīnas atgriešanas administrēšana AVIS organizē un administrē automašīnas atgriešanu dīlerim (līguma perioda beigās) pārstāvot klienta intereses.
AVIS apdrošināšanas paka AVIS nodrošina pilnīgus automašīnu apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši klienta vēlmēm.
OCTA apdrošināšana OCTA apdrošināšana visam automašīnas lietošanas periodam
KASKO apdrošināšana KASKO apdrošināšana visam automašīnas lietošanas periodam. KASKO noteikumi tiek pieskaņoti atbilstoši klienta vēlmēm.
Apdrošināšanu un apdrošināšanas gadījumu administrēšana AVIS veic apdrošināšanas polišu administrēšanu un nodrošina, ka automašīnai ir derīgas OCTA un KASKO apdrošināšanas polises nepārtraukti lietošanas perioda laikā. AVIS nodrošina apdrošināšanas gadījumu administrēšanu no brīža, kad ir noticis CSN līdz brīdim, kad automašīna ir saremontēta un atgriezta lietošanā klientam. AVIS nodrošina visus nepieciešamos dokumentus, organizē remonta darbus un pārstāv klientu komunikācijā ar atbildīgajām iestādēm un servisiem
Regulārā obligātā apskate AVIS nodrošina obligātās tehniskās apskates veikšanu
Regulārās apskates organizēšana un administrēšana AVIS administrē tehniskās apskates veikšanu un termiņus attiecīgi informējot klientu.
Regulārās apskates veikšanas izmaksas Izmaksas, saskaņā ar valsts noteikto, kas ir saistītas ar kārtējās regulārās tehniskās apskates veikšanu, ir iekļautas nomas maksājumā. (Latvijā - iekļauts arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis).
Riepu paka  
Pieprasītais riepu komplektu skaits Saskaņa ar Titullapā norādīto, pieprasīto riepu komplektu izmaksas ir iekļautas nomas maksājumā.
Vidējās klases ziemas un vasaras riepas visam lietošanas periodam AVIS nodrošina atbilstošas vidējās klases riepas visam lietošanas periodam atbilstoši dabiskajam nodilumam saskaņā ar paredzēto.
Premium klases ziemas un vasaras riepas visam lietošanas periodam AVIS nodrošina atbilstošas premium klases riepas visam lietošanas periodam atbilstoši dabiskajam nodilumam saskaņā ar paredzēto.
Riepu glabāšana un stāvokļa kontrole AVIS nodrošina nesezonas riepu glabāšanu līdz nākamajai sezonai. Klients tiek informēts par riepu stāvokli un nodilumu, kā arī saņem AVIS ieteikumus par riepu izvēli
Riepu montāža un balansēšana AVIS nodrošina riepu montāžu un balansēšanu 2 reizes gadā. Klienta atbildīgā persona vai braucējs (saskaņā ar vienošanos) tiek informēts par riepu maiņas perioda sākumu un ar AVIS servisa centru tiek saskaņots pakalpojuma veikšanas laiks
Regulārās tehniskās apkopes AVIS nodrošina regulārās tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja norādījumiem
Regulāro tehnisko apkopju izmaksas Regulāro tehnisko apkopju izmaksas saskaņā ar automašīnas ražotāja norādījumiem visam lietošanas periodam un atbilstoši plānotajam nobraukumam ir iekļautas nomas maksājumā
Automašīnas tehniskā stāvokļa kontrole AVIS nodrošina automašīnas tehniskā stāvokļa kontroli balstoties uz servisu, remontu veicēju un citu pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju un informē klientu saskaņā ar vienošanos
Normāla nolietojuma detaļas un remontdarbi AVIS nodrošina remontdarbus atbilstoši dabiskajam nolietojumam
Normāla nodiluma remontu izmaksa Izmaksas par nepieciešamajiem remontdarbiem, kas nav iekļauti tehniskajās apkopēs saskaņā ar ražotāja norādījumiem bet ir jāveic saskaņā ar normālu nodilumu, ir iekļautas nomas maksājumā visam lietošanas periodam un atbilstoši plānotajam nobraukumam (piem., bremžu kluči, bremžu diski, riteņu gultņi, bukses, logu slotiņas, spuldzes, stūres pirksts, stabilizatora atsaites, lodbalsts, degvielas filtrs, gaisa filtrs, eļļas filtrs)
Papildus garantija AVIS nodrošina pagarinātu garantijas periodu automašīnai atbilstoši ražotāja vai citas atbilstošas puses nosacījumiem
Maiņas automašīna I Maiņas automašīna ar neierobežotu dienu skaitu I: AVIS nodrošinās maiņas automašīnu gadījumos kad līgumā noteikto automašīnu nav iespējams izmantot neparedzētu remontu dēļ. Maiņas automašīna nav piesaistīta kādai konkrētai automašīnas grupai, un to izvēlēsies AVIS. Rīgas ietvaros, AVIS servisa centrs piegādās maiņas automašīnu klientam uz vietu, par kuru būs savstarpēji vienojušies. Maiņas automašīna tiks piegādāta klientam 24 stundu laikā pēc klienta pieprasījuma saņemšanas. Maiņas automašīnas maksimālais lietošanas laiks ir 30 dienas vienā gadījumā. Neparedzēts remonts ietver pēkšņu automašīnas tehnisko bojājumu vai zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas gadījuma dēļ. (Izņemot gadījumus, kad automašīna nav ekspluatēta tam paredzētos apstākļos)
Maiņas automašīna II Maiņas automašīna ar neierobežotu dienu skaitu II: AVIS nodrošinās maiņas automašīnu gadījumos kad līgumā noteikto automašīnu nav iespējams izmantot neparedzētu remontu dēļ. Maiņas automašīnas grupa atbilst ar līzinga līgumā norādīto automašīnas grupu. Rīgas ietvaros, AVIS servisa centrs piegādās maiņas automašīnu klientam uz vietu, par kuru būs savstarpēji vienojušies. Maiņas automašīna tiek piegādāta klientam 24 stundu laikā pēc klienta pieprasījuma saņemšanas. Maiņas automašīnas maksimālais lietošanas laiks ir 30 dienas vienā gadījumā. Neparedzēts remonts ietver pēkšņu automašīnas tehnisko bojājumu vai zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas gadījuma dēļ. (Izņemot gadījumus, kad automašīna nav ekspluatēta tam paredzētos apstākļos)
Maiņas automašīna III Maiņas automašīna ar neierobežotu dienu skaitu III: AVIS nodrošinās maiņas automašīnu gadījumos kad līgumā noteikto automašīnu nav iespējams izmantot neparedzētu remontu dēļ, vai citu, līgumā ietverto pakalpojumu izmantošanas dēļ. Maiņas automašīna nav piesaistīta kādai konkrētai automašīnas grupai, un to izvēlēsies AVIS. Rīgas ietvaros, AVIS servisa centrs piegādās maiņas automašīnu klientam uz vietu, par kuru būs savstarpēji vienojušies. Citos gadījumos maiņas automašīna tiks piegādāta attiecīgajā servisa centrā. Maiņas automašīna tiks piegādāta klientam 24 stundu laikā pēc klienta pieprasījuma saņemšanas. Maiņas automašīnas maksimālais lietošanas laiks ir 30 dienas vienā gadījumā. Neparedzēts remonts ietver pēkšņu automašīnas tehnisko bojājumu vai zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas gadījuma dēļ. (Izņemot gadījumus, kad automašīna nav ekspluatēta tam paredzētos apstākļos)
Maiņas automašīna IV Maiņas automašīna ar neierobežotu dienu skaitu IV: AVIS nodrošinās maiņas automašīnu gadījumos kad līgumā noteikto automašīnu nav iespējams izmantot neparedzētu remontu dēļ, vai citu, līgumā ietverto pakalpojumu izmantošanas dēļ. Maiņas automašīnas grupa atbilst ar līzinga līgumā norādīto automašīnas grupu. Rīgas ietvaros, AVIS servisa centrs piegādās maiņas automašīnu klientam uz vietu, par kuru būs savstarpēji vienojušies. Citos gadījumos maiņas automašīna tiks piegādāta attiecīgajā servisa centrā. Maiņas automašīna tiks piegādāta klientam 24 stundu laikā pēc klienta pieprasījuma saņemšanas. Maiņas automašīnas maksimālais lietošanas laiks ir 30 dienas vienā gadījumā. Neparedzēts remonts ietver pēkšņu automašīnas tehnisko bojājumu vai zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas gadījuma dēļ. (Izņemot gadījumus, kad automašīna nav ekspluatēta pareizi)
Transportēšana uz/no servisa AVIS servisa centrs nodrošina automašīnas paņemšanu no klienta un tās nogādāšanu atpakaļ nepieciešamo servisu veikšanai (regulārā apkope, papildus servisi, riepu maiņa, mazgāšana u.c.). Šis serviss ir jāpasūta un jāsaskaņo iepriekš, un transportēšanas pakalpojums ir iekļauts tikai tiem pakalpojumiem, kas ir iekļauti līgumā (nomas maksājumā) vai saskaņā ar Titullapā norādīto
Degvielas karšu administrēšana AVIS izsniedz degvielas karti, veic rēķinu apmaksu un izstāda klientam rēķinu uz mēneša bāzes, kā arī pievieno degvielas karšu atskaiti
Maksājumu sistēmu administrēšana AVIS veic citu maksājumu sistēmu administrēšanu (piem. Mobilly) un izstāda atbilstošu konsolidētu rēķinu klientam.
Automašīnas mazgāšana un/vai tīrīšana AVIS nodrošina automašīnas mazgāšanu un/vai tīrīšanu pie AVIS partneriem
Lidostas stāvvieta AVIS nodrošina stāvvietu pie lidostas (Rīgā, Viļņā, Tallinā). Šis pakalpojums ir jāpasūta iepriekš, kā arī klientam ir iespēja pasūtīt citus veicamos pakalpojumus, kamēr automašīna ir atstāta pie lidostas (piemēram, mazgāšanu riepu maiņu, apkopi un citus).